Zarządzenie Nr 9/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 25 maja 2022r w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji zbędnych wartości niematerialnych

Materiały

Zarządzenie Nr 9/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 25 maja 2022r w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji zbędnych wartości niematerialnych i prawnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.