Wyłonienie 22 trenerów do realizacji szkoleń on-line dla dyrektorów szkół/ placówek oświatowych i trenerów do szkoleń on-line dla JST

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.9.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-05-07 12:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore

Wyłonienie 22 trenerów podzielonych na dwie grupy: I – 12 trenerów do realizacji maksymalnie 155, 2-dniowych szkoleń on-line dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych, II – 10 trenerów do realizacji maksymalnie 110, 2-dniowych szkoleń on-line dla kadry jednostek samorządu terytorialnego.