To jest post archiwalny z dnia: 26 kwietnia 2021, 14:33,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Wyłonienie 22 trenerów podzielonych na dwie grupy: I – 12 trenerów do realizacji maksymalnie 155, 2-dniowych szkoleń on-line dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych, II – 10 trenerów do realizacji maksymalnie 110, 2-dniowych szkoleń on-line dla kadry jednostek samorządu terytorialnego.

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.9.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: powyżej 130 000
Termin składania ofert: 2021-05-07 12:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore