Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 254/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-07-07 23:59:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego z realizacji działań wdrożeniowych w projekcie pozakonkursowym „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza aplikacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca do godz. 23:59. W tytule maila należy wpisać: EWALUACJA – BADANIE