Wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej opracowania materiału nt. zasad, procedur i narzędzi do zapewniania jakości wsparcia

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę usługi:

“Wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej opracowania materiału nt.  zasad, procedur i narzędzi do zapewniania jakości wsparcia udzielanego przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne i pracy Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) oraz rekomendacji  w zakresie zmian obowiązującego prawa dotyczącego jakości pracy SCWEW” .

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów  zamówienia  w terminie do dnia 16 sierpnia 2023 r. do godz. 9.00 na adres mailowy: sylwia.herod@ore.edu.pl.

Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani
Sylwia Herod pod numerem telefonu: 22 570 83 53