Wykonanie 448 sztuk Mat Turniejowych z nadrukiem o wymiarach 2362 x 1143 mm

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 38/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-02-03 23:59:59

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: Wykonanie 448 sztuk Mat Turniejowych z nadrukiem o wymiarach 2362 x 1143 mm.

Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Podpisaną przez osoby upoważnione ofertę należy złożyć w formie skanu nieprzekraczalnym w terminie do dnia 03.02.2023 r. na adres: mateusz.kapica@ore.edu.pl.