Weryfikacja i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów: słabowidzących w druku powiększonym i niewidomych w systemie Braille’a

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 171/WZ/2024
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2024-06-07 10:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: Weryfikację (dokonanie oceny eksperckiej) i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów: słabowidzących w druku powiększonym i niewidomych w systemie Braille’a, uczęszczających do szkoły ponadpodstawowej.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2
do zapytania ofertowego, na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2024 r. do godziny 10.00.