WA-ZUZP.2611.18.2021 – Usługa wer. meryt. i odbioru 20 prog (…) w ram branż: motoryzacyjnej, teleinformatycznej, audiowizualnej, chemicznej, ceramiczno – szklarskiej, spożywczej

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.18.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-06-10 09:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż: motoryzacyjnej, teleinformatycznej, audiowizualnej, chemicznej, ceramiczno – szklarskiej, spożywczej.