WA-ZUZP.2611.11.2021 – Odbiór 34 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.11.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-05-24 09:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore