To jest post archiwalny z dnia: 14 maja 2021, 14:25,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.11.2021 – Odbiór 34 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów: 1.Blacharz, 2.Kowal, 3.Mechanik precyzyjny, 4.Monter kadłubów jednostek pływających, 5.Monter nawierzchni kolejowej, 6.Monter systemów rurociągowych, 7.Technik rachunkowości, 8.Technik administracji, 9.Technik agrobiznesu, 10.Technik architektury krajobrazu, 11.Technik archiwista, 12.Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, 13.Technik budowy jednostek pływających, 14.Technik ceramik, 15.Technik ekonomista, 16.Technik eksploatacji portów i terminali, 17.Technik elektroenergetyk transportu szynowego, 18.Technik handlowiec, 19.Technik mechanik lotniczy, 20.Technik mechanik okrętowy.

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.11.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-05-24 09:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore