Usługa wyłonienia ekspertów ds. specjalistycznego wsparcia w ramach działań planowanych w związku z utrzymaniem trwałości projektu

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym w ramach działań planowanych w związku z utrzymaniem trwałości projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” przewidział realizację usługi wyłonienia ekspertów ds. specjalistycznego wsparcia.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do dnia 19 października 2023 r. do godz. 9.00 na adres mailowy: sylwia.herod@ore.edu.pl

Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani Sylwia Herod pod numerem telefonu: (22) 570 83 53