Usługa weryfikacji meryt. i odbioru 20 progr. (…) w ramach branż: elektroenerg., przemysłu mody, elektroniczno-mechartoni., mechanicznej, metalurgicznej, mechaniki precyzyjnej

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.17.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-05-19 09:00:00
Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore