To jest post archiwalny z dnia: 10 maja 2021, 11:50,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż: elektroenergetycznej, przemysłu mody, elektroniczno-mechartonicznej, mechanicznej, metalurgicznej, mechaniki precyzyjnej

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.17.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-05-19 09:00:00
Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore