Usługa w zakresie koordynacji tematycznych 5 sieci współpracy i samokształcenia w ramach Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi w zakresie koordynacji tematycznych 5 sieci współpracy i samokształcenia w ramach Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do dnia 20 marca 2023 r. do godz. 16.00 na adres mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl.

Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani Agnieszka Pietryka pod numerem telefonu: 22 570 83 30