Usługa: obsługi i prowadzenia 14 spotkań informacyjno–konsultacyjnych w formie zdalnej dla pracowników Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się o wycenę usługi: obsługi i prowadzenia 14 spotkań informacyjno–konsultacyjnych w formie zdalnej dla pracowników Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), przedstawicieli szkół i jednostek samorządu terytorialnego (JST) współpracujących z SCWEW.

Wycenę proszę przesłać w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 na adres mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl.

Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani Izabella Kaczyńska pod numerem telefonu: (22) 57 08 334 w. 134