Usługa nabycia, kompletowania i dystrybucji pomocy dydaktycznych zgromadzonych w pudłach pn.: „Niezbędnik” w ilości 4100 sztuk.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się o wycenę usługi nabycia, kompletowania i dystrybucji pomocy dydaktycznych zgromadzonych w pudłach pn.: „Niezbędnik” w ilości 4100 sztuk. Realizacja zamówienie obejmuje lata 2023 – 2025 i jest związana z przyznaniem rezerwy celowej z budżetu państwa.W związku z charakterem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie prawa opcji.

Wycenę proszę przesłać na adres e – mail: marzena.murawska@ore.edu.pl w terminie do dnia 20 marca 2023 r. do godziny 18.00  wpisując w temacie wiadomości: „Usługa nabycia, kompletowania i dystrybucji „Niezbędników.

Dodatkowych informacji udziela: Marzena Murawska tel. 22 345 3700 wew.400