Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się o wycenę następującego zadania: Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego.

Wycenę należy przesłać na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl w terminie do dnia 10 marca 2023 r., do godz. 10.00 wpisując w temacie wiadomości: „Usługa druku, oprawy i dystrybucji podręczników w systemie Braille’a i w druku powiększonym”.