Tłumaczenie pakietu narzędzi diagnostycznych TROS-KA na język ukraiński

Wykonanie tłumaczenia pakietu narzędzi diagnostycznych TROS-KA na język ukraiński, zwrotnego tłumaczenia na język polski oraz przeprowadzenia konsultacji z udziałem ekspertów wskazanych przez Zamawiającego.

Wycenę proszę przesłać na załączonym formularzu, na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl w terminie do dnia 7 kwietnia 2022 r. do godz. 10.00, wpisując w temacie wiadomości: „Tłumaczenia – wycena”.

Załączniki: