Świadczenie powszechnych usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 446/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-12-11 16:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: “Świadczenie powszechnych usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich”.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania, na adres e-mail: teresa.kurek@ore.edu.pl

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2023 r. do godziny 16.00.