Redakcja merytoryczna ramowych programów szkoleń i pakietów szkoleniowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów redakcji merytorycznej ramowych programów szkoleń i  pakietów szkoleniowych,  opracowanych w ramach zadania pierwszego projektu pt. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”.
Termin przesyłania wycen to 24.09.2021 r. na adres mailowy: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl