Realizacja usługi redakcji merytorycznej, opracowania technicznego i udostępnienia na platformie internetowej e-kursy.ore.edu.pl kursów e-learningowych dla kadr SCWEW

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów zamówienia publicznego polegającego na realizacji usługi redakcji merytorycznej, opracowania technicznego i udostępnienia na platformie internetowej e-kursy.ore.edu.pl kursów e-learningowych dla kadr Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Zamówienie dotyczy projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER.

Szacowanie należy przesłać do 10 października 2022 r. na adres e-maildariusz.dabek@ore.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: Kursy e-learning SCWEW1.

Więcej informacji w załącznikach: