Przeprowadzenie szkoleń wstępnych i uzupełniających dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających (SCW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt grantowy wybierany w sposób niekonkurencyjny pn.: Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą w ramach Działania 01.06 Edukacja włączająca dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano realizację usługi poprowadzenia szkoleń wstępnych i uzupełniajacych dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Wspierających (SCW) w ramach realizacji zadań z obszaru specjalistycznego wsparcia kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów  zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do dnia 27 września 2023 r. do godz. 9.00 na adres mailowy: sylwia.herod@ore.edu.pl Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani Sylwia Herod pod numerem telefonu: (22) 570 83 53

Więcej informacji w załączniku: