Organizacja jednodniowej konferencji dla max 250 osób w Warszawie

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów  zamówienia przedstawionych w załączeniu (link).

Propozycje cen proszę przesłać (w tabeli w załączniku) w terminie do 10.11.2023 roku do godziny 9:00 na adres mailowy: joanna.saska-dymnicka@ore.edu.pl

Informujemy, że niniejsze pismo nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy prawo zamówień publicznych ani kodeksu cywilnego, służy jedynie rozpoznaniu rynku.