Organizacja i koordynacji sieci współpracy, której odbiorcami będą dyrektorzy szkół i placówek specjalnych, diagnozie ich potrzeb oraz opracowaniu materiałów merytorycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się o wycenę następującej usługi: organizacji i koordynacji sieci współpracy, której odbiorcami będą dyrektorzy szkół i placówek specjalnych, diagnozie ich potrzeb oraz opracowaniu materiałów merytorycznych do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia, będących wsparciem dla członków sieci.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 13.03.2023 r., do godziny 10.00 na adres mailowy: sylwia.herod@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów według załączonego poniżej formularza – załącznik nr 1.