Organizacja i koordynacja sieci współpracy, której odbiorcami będą dyrektorzy szkół i placówek specjalnych, diagnozie ich potrzeb oraz opracowaniu materiałów merytorycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów usługi polegającej na organizacji i koordynacji sieci współpracy, której odbiorcami będą dyrektorzy szkół i placówek specjalnych, diagnozie ich potrzeb oraz opracowaniu materiałów merytorycznych do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia, będących wsparciem dla członków sieci, a także zapewnieniu obsługi technicznej na platformie e-kursy.ore.edu.pl, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, planuje zatrudnić Wykonawcę – Koordynatora/organizatora sieci współpracy i samokształcenia.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 7.03.2023 r. do godziny 12:00 na adres mailowy: sylwia.herod@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów według załączonego poniżej formularza – załącznik nr 1 i załącznik nr 2.