Opracowanie wstępnej wersji profili ogólnych oraz przykładowych profili szczegółowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów opracowania wstępnej wersji profili ogólnych oraz przykładowych profili szczegółowych dla:

  • potencjalnych wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS);
  • dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
  • dzieci i uczniów z Zespołem Aspergera;

Szacowanie należy przesłać do 19.05.2021 r. do godziny 23:59 na adres e-mailanna.roszkiewicz@ore.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: Szacowanie – Profile funkcjonalne (w tym MOS, Zesp. Aspergera i niepełnospr. int. w st. lekkim).

Załączniki: