Opracowanie standardów szkoleń i doradztwa prowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na rzecz innych poradni

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o  podanie kosztu realizacji usługi polegającej na opracowaniu standardów dotyczących nowego zadania dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, jakim zgodnie z założeniami ma być prowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu oceny funkcjonalnej, diagnozy specjalistycznej i wykorzystania narzędzi diagnostycznych. Zamawiający do wykonania zadania planuje wyłonić maksymalnie 4 osoby.

Termin przesyłania wycen to 30.09.2021 r. na adres mailowy: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl

Szczegółowe informacje w załącznikach:

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Formularz szacowania wartości zamówienia