Opracowanie raportów z weryfikacji i odbioru 201 programów nauczania do umiejętności dodatkowych – II etap (DUZ II)

Zespół projektu pn. „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej kalkulacji kosztów wykonania zadań opisanych w załącznikach.

Naszym celem jest zbadanie oferty rynkowej oraz oszacowanie wartości zamówienia zadań wskazanych w projekcie, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączeniu przekazujemy niezbędne dane w formie opisu przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy, w którym prosimy o zamieszczenie szacunkowych kosztów wykonania zadań.

Propozycje cen proszę przesłać w terminie do 22.02.2022 roku do godziny 10:00 na adres mailowy: duz@ore.edu.pl

Załączniki: