Opracowanie publikacji „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach ćwiczeń – aktualne wyzwania w nauczaniu przedmiotowym na II i III etapie edukacyjnym”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości usługi polegającej na opracowaniu publikacji pn.: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach ćwiczeń – aktualne wyzwania w nauczaniu przedmiotowym na II i III etapie edukacyjnym zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów związanych z ww. usługą, w terminie do 22 marca 2022 r. do godziny 12.00 na adres e-mailowy anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl

Załącznik