Opracowanie publikacji “Dobre praktyki w zakresie wspierania kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów szkół ponadpodstawowych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje zadanie „Dobre praktyki w zakresie wspierania kreatywności, innowacyjności i samodzielności  u uczniów szkół ponadpodstawowych”, w formie publikacji. W celu oszacowania wartości ww. usługi zwracam się z uprzejmą prośbą, o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej kalkulacji kosztów przedstawionych w formularzu związanym z przeprowadzeniem ww. usługi, w terminie do 21.06.2021 r. do g. 12:00 na adres mailowy: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl. W temacie wiadomości proszę wpisać: Publikacja „Dobre praktyki-kreatywność,innowacyjność”– szacowanie wartości.

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia_publikacja_dobre praktyki_kreatywność