Opracowanie pakietów materiałów do szkoleń on-line dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu pakietów materiałów do szkoleń on-line dla poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu oceny funkcjonalnej na podstawowym etapie rozpoznania, z uwzględnieniem procesu konsultacji szkolnych oraz współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Termin przesyłania wycen to 24.09.2021 r. na adres mailowy: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl

Szczegółowe informacje w załącznikach

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Formularz szacowania wartości zamówienia