Opracowanie koncepcji monitorowania i ewaluacji, przygotowania procedur, narzędzi oraz przeprowadzenia monitorowania i ewaluacji

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się prośbą oszacowanie polegającego na opracowaniu koncepcji monitorowania i ewaluacji, przygotowania procedur, narzędzi oraz przeprowadzenia monitorowania i ewaluacji Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

Ofertę należy przesłać w terminie do 27 października 2021 r. na adres mailowy: joanna.rozanska@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów według załączonego poniżej formularza – załącznik nr 1.

Szczegółowe informacje w załącznikach

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Formularz szacowania wartości zamówienia