Nauczyciele-badacze – adaptacje narzędzi – wycena

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przeprowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA przez 12 nauczycieli-badaczy wśród łącznie 210 uczniów. Działanie związane jest z realizacją zadania dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z afazją i z Zespołem Aspergera.

Wycenę proszę przesłać na załączonym poniżej formularzu, na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl w terminie do dnia 7 maja 2021 r., wpisując w temacie wiadomości: „Nauczyciele-badacze – adaptacje narzędzi – wycena”.

Więcej informacji w załącznikach: