Nabycie, kompletowanie, magazynowanie i dystrybucja pomocy dydaktycznych zgromadzonych w pudłach pn.: „Niezbędnik” w ilości 4100 sztuk

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się o wycenę usługi nabycia, kompletowania, magazynowania i dystrybucji pomocy dydaktycznych zgromadzonych w pudłach pn.: „Niezbędnik” w ilości 4100 sztuk. Realizacja zamówienie obejmuje lata 2023 – 2025 i jest związana z przyznaniem rezerwy celowej z budżetu państwa. W związku z charakterem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie prawa opcji.

Wycenę proszę przesłać na adres e – mail: marzena.murawska@ore.edu.pl w terminie do dnia 09 marca 2023 r. do godziny 16.00  wpisując w temacie wiadomości: „Usługa nabycia, kompletowania, magazynowania i dystrybucji „Niezbędników”.

Dodatkowych informacji udziela: Marzena Murawska tel.22 345 3700 wew.400