Kompleksowa obsługa jednodniowej konferencji organizowanej w dniu 8 grudnia 2022, w formule online.

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 392/WZ/2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2022-11-15 12:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: usługę polegającą na kompleksowej obsłudze jednodniowej konferencji organizowanej w dniu 8 grudnia 2022 , w formule online.

Ofertę należy złożyć w formie skanu Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: malgorzata.kummant@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2022 r. do godziny 12.00.

W tytule maila należy wpisać: „oferta konferencja on line”.