Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.41.2019 - Opracowanie koncepcji programów i scenariuszy zajęć / lekcji dla wybranych przedmiotów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej

Status konkursu: rozstrzygnięty;
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 2019-04-08 23:59:00
Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer konkursu: WA-ZUZP.2611.41.2019
Wartość konkursu: poniżej 144 000 euro

06.08.2019 - Informacja o udzielonych i nieudzielonych zamówieniach

30.05.2019 - Zawiadomienie o przyznaniu dodatkowej nagrody

14.05.2019 - Zawiadomienie o identyfikacji i ocenie prac konkursowych

10.04.2019 - Unieważnienie wybranych przedmiotów I

03.04.2019 - Zmiana nr 1 i wyjaśnienia nr 1 treści Regulaminu

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Konkursu nr WA-ZUZP.2611.41.2019

Załącznik nr 1a - Wykaz obszarów przedmiotowych i przedmiotów, liczby nagrodzonych Prac Konkursowych oraz wymaganej liczby scenariuszy zajęć i lekcji

Załącznik nr 1b - Arkusz oceny koncepcji i scenariusza dla szkoły ponadpodstawowej

Załącznik nr 1c - Arkusz oceny koncepcji i scenariusza dla kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej

Załącznik nr 2a - Wniosek o dopuszczenie udziału w Konkursie (Część A)

Załącznik nr 2b - Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Część B)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dla prowadzących działalność gospodarczą

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dla nieprowadzących działalności gospodarczej

Załącznik nr 5 - Pełnomocnictwo

Załącznik nr 6 - Karta identyfikacyjna

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy - wzór Harmonogram

Załącznik nr 8a - Strona tytułowa Pracy Konkursowej dla szkoły ponadpodstawowej

Załącznik nr 8b - Strona tytułowa Pracy Konkursowej dla szkoły podstawowej

 

Opublikował: Patryk Morawczyński
Publikacja dnia: 29.03.2019 14:58
Publikacja ostatniej zmiany: 06.08.2019 09:00
Dokument oglądany razy: 1937