Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.261.77/2018 Konkurs na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły ponadpodstawowej i wybranych przedmiotów szkoły podstawowej

Status konkursu: rozstrzygnięty;
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 2018-10-16 16:00:00
Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer konkursu: WA.ZUZP.261.77/2018
Wartość konkursu: powyżej 144 000 euro

25.04.2019 - Informacja o udzielonych zamówieniach

05.03.2019 - Zawiadomienie o przyznaniu nagród dodatkowych

18.02.2019 - Sprostowanie do zawiadomienia o identyfikacji i ocenie prac konkursowych i informacja o przesunięciu terminu wypłaty nagród konkursowych

14.12.2018 - Zawiadomienie o identyfikacji i ocenie prac konkursowych

13.12.2018 - Zmiana treści Regulaminu nr 6

10.12.2018 - Zmiana treści Regulaminu nr 5

10.12.2018 - Unieważnienie wybranych przedmiotów

06.12.2018 - Zmiana treści Regulaminu nr 4

20.11.2018 - Zmiana Ogłoszenia nr 3 opublikowana w DzUUE

19.11.2018 - Wyjaśnienia treści Regulaminu nr 4

15.11.2018 - Wyjaśnienia i zmiana treści Regulaminu nr 3

14.11.2018 - Unieważnienie wybranych przedmiotów

09.11.2018 - Zmiana Ogłoszenia nr 2 opublikowana w DzUUE

07.11.2018 - Zmiana Ogłoszenia nr 1 opublikowana w DzUUE

06.11.2018 - Zmiana treści Regulaminu nr 2

02.11.2018 - Zmiana treści Regulaminu nr 1

10.10.2018 - Wyjaśnienia treści Regulaminu nr 2

04.10.2018 - Wyjaśnienia treści Regulaminu nr 1

27.09.2018 - Ogłoszenie o konkursie

27.09.2018 - Regulamin konkursu II

27.09.2018 - Załącznik nr 1 - Wytyczne wraz z aneksem do tworzenia programów nauczania

27.09.2018 - Załącznik nr 1a - Wykaz obszarów przedmiotowych i przedmiotów, liczby nagrodzonych Prac Konkursowych oraz wymaganej liczby scenariuszy zajęć/lekcji

27.09.2018 - Załącznik nr 1b - Arkusz oceny koncepcji i scenariusza dla szkoły ponadpodstawowej

27.09.2018 - Załącznik nr 1c - Arkusz oceny koncepcji i scenariusza dla Edukacji Wczesnoszkolnej i kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej

27.09.2018 - Załącznik nr 2a - Wniosek o dopuszczenie udziału w Konkursie (Część A)

27.09.2018 - Załącznik nr 2b - Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Część B)

27.09.2018 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie dla prowadzących działalność gospodarczą

27.09.2018 - Załącznik nr 4 - Oświadczenie dla nieprowadzących działalności gospodarczej

27.09.2018 - Załącznik nr 5 - Pełnomocnictwo

27.09.2018 - Załącznik nr 6 - Karta identyfikacyjna

27.09.2018 - Załącznik nr 7 - Wzór umowy

27.09.2018 - Załącznik nr 8a - Strona tytułowa Pracy Konkursowej 

27.09.2018 - Załącznik nr 8b - Strona tytułowa Pracy Konkursowej

Opublikował: Patryk Morawczyński
Publikacja dnia: 27.09.2018 13:51
Publikacja ostatniej zmiany: 25.04.2019 12:00
Dokument oglądany razy: 5471