Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/46/2018 Organizacja jednego trzydniowego spotkania w terminie 18-20.05.2018 r. – w Warszawie

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-05-10 10:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA/ZUZP/261/46/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro