Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/35/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie 1 (jednego) trzydniowego szkolenia w mieście Warszawa w okresie: 23 - 25 maja 2018 r. dla max 31 osób na każdym szkoleniu

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-04-23 10:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA/ZUZP/261/35/2018
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro