Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/33/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie 13 trzydniowych szkoleń w miastach wojewódzkich na terenie całej Polski w okresie: maj - czerwiec 2018 r.

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-04-23 15:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA/ZUZP/261/33/2018
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro