Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP/261/28/2018 Ścieżki rozwoju zawodowego oraz rekomendacje do planów i programów nauczania. partnerstwo Etap 3

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-04-12 12:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP/261/28/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro