Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

4b/ORE/US/2018 Autorzy kryteriów weryfikacji PPKZ Etap 2

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-03-07 10:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 4b/ORE/US/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro