Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

192/ORE/PN/UE/2017 Autorzy uszczegółowień do efektów kształcenia PPKZ

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-10-19 10:00:00
Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 192/ORE/PN/UE/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro