Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

179/ORE/PN/UE/2017 Przygotowanie 10 kursów e-learningowych dla nauczycieli

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-09-04 10:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 179/ORE/PN/UE/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro