Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

128/ORE/US/2017 Przygotowanie i przeprowadzenie Wydarzeń, tj. dwóch spotkań konsultacyjnych w projekcie „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-08-08 10:00:00
Tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 128/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro