Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Autorzy i redaktorzy – grupa „Obsługa transportu kolejowego”

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-03-01 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługi społeczne
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 16/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro