Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

154/ORE/US/2017 Autorzy i redaktor Ekonomia i rachunkowość

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-07-31 12:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 154/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro