Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

96/ORE/PN/UE/2017 Druk 6 publikacji

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-06-22 10:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 96/ORE/PN/UE/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro