Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

95/ORE/PN/UE/2017 RECENZENCI PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-06-09 09:00:00
Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 95/ORE/PN/UE/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro