Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 13.01.2020 15:14, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja o udzieleniu zamówienia

WA-ZUZP.2611.1.2020 Opracowanie programów szkoleń i doradztwa dla osób mogących uzyskać zatrudnienie w przedszkolach/szkołach w nowej roli: „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2020-01-09 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.1.2020
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro